Onder de noemer Werkfit (niet te verwarren met Werkfittrajecten van UWV) biedt Bennu Serin (arbeids-)psychologische interventies. Deze interventies richten zich met name op voorkomen en verminderen van stress- en burnoutklachten en Werkvitaliteit.

Diensten die hierbij ingezet worden:

  • Individuele psychologische begeleiding
  • Stresspreventie en -behandeling
  • Burn-out preventie en -behandeling
  • Psychodiagnostisch onderzoek

De aanpak van Bennu Serin WerkFit is gericht op de gezonde kant van mensen. Bennu Serin werkt met eenvoudige doelgerichte technieken die ertoe leiden dat je uit je negatieve spiraal van vaak vastzittende negatieve denkpatronen wordt gehaald en je je weer kunt richten op herstel. Door anders naar dezelfde situatie te kijken leer je beter om te gaan met werkdruk en stresserende omstandigheden. Ook wordt er gewerkt aan het verbeteren van de communicatie tussen jou en je omgeving. Bennu Serin WerkFit werkt met verschillende cognitieve technieken, zoals de theorie van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) of de Rationele Emotieve Therapie (RET). Voor assessments wordt regelmatig gebruik gemaakt van de testen van IXLY, Emergo of TMA.

Individuele Coaching is een op de persoon afgestemd begeleidingstraject gericht op het opheffen van psychische klachten die belemmerend werken in een werksituatie. Dit product betreft onder andere begeleiding bij stress gerelateerde klachten zoals lichte depressieve of angstklachten, spanningsklachten, aan burn-out gerelateerde klachten, aanpassingsproblemen en surmenage.

Het team van Bennu Serin bestaat uit deskundige en ervaren re-integratiedeskundigen, loopbaanbegeleiders, psychologen en loopbaanadviseurs. Het team wordt gesuperviseerd door een ervaren GZ-psycholoog.

De resultaten van Bennu Serin zijn uitstekend. Bennu Serin kenmerkt zich door korte doorlooptijden. Binnen 5 werkdagen kunnen wij een intakegesprek inplannen. Onze focus ligt op snelle, eventueel geleidelijke, werkhervatting omdat hierin de sleutel ligt tot een spoedig herstel.

Individueel Coaching traject

Bennu Serin Werkfit kent verschillende vormen van Individuele Coaching trajecten, ieder met een eigen intensiteit en doorlooptijd. De inzet van het type behandeling wordt bepaald op basis van aard en omvang van klachten, advies bedrijfsarts en/of behoefte van jou als medewerker.