Een jobcoach is iemand die je kan helpen als je begeleiding nodig hebt op je werk. Voorwaarde is dat UWV heeft vastgesteld dat je een ziekte of handicap hebt die je belemmert bij je werk of bij het volgen van onderwijs. Dit wordt ook wel een structurele functionele beperking (SFB) genoemd.

Als je nieuw werk krijgt, kun je hulp krijgen van een jobcoach. Een jobcoach begeleidt je op de werkvloer. Dit kan een interne jobcoach of een externe jobcoach zijn.

De externe jobcoach is een jobcoach die je als werknemer zelf kunt aanvragen. Als je hiervoor subsidie van UWV of gemeente wilt krijgen, moet de jobcoach voor een goedgekeurde jobcoachorganisatie – zoals Serin Werkkracht Jobcoaching –  werken. Daarnaast beoordeelt UWV/gemeente zijn/haar werk. Sommige gemeenten werken alleen met eigen gemeentelijke jobcoaches.

De externe jobcoach kan bijvoorbeeld:

  • aanwezig zijn bij voorbesprekingen;
  • helpen bij het inwerken;
  • je begeleiden op de werkvloer;
  • een persoonlijke handleiding voor je maken.

Het is de bedoeling dat je uiteindelijk het werk zelfstandig kunt uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog onduidelijkheden zijn.

Wat is een interne jobcoach?

Dit is een regeling voor werkgevers. Met deze subsidie regelt de werkgever een jobcoach voor je.