Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor jou als werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als je door ziekte langdurig uit de roulatie bent of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet verbetering poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Om je een indruk te geven welke stappen je met je werkgever moet zetten kun je hier het stappenplan downloaden.

Wat kan Bennu Serin voor je betekenen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid? Bennu Serin biedt Verzuimbegeleiding 1e, 2e en 3e spoor, arbeid medische dienstverlening en/of expertise (second opinion), fysiotherapeutische en psychologische interventies.

Veel werkgevers zijn aangesloten bij een arbo-dienst. De bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen van de arbodienst worden betrokken tijdens je ziekteperiode. Als je eigen werkgever niet is aangesloten bij een arbo-dienst dan kan Bennu Serin aan haar verbonden onafhankelijke bedrijfsartsen en/of arbeidsdeskundigen inzetten.

Wat betekenen nu al die “sporen”?

  • 1e spoor re-integratiebegeleiding gaat om terugkeer in eigen of aangepast werk bij eigen werkgever

  • 2e spoor re-integratiebegeleiding is begeleiding naar ander werk bij een andere werkgever als er bij eigen werkgever geen mogelijkheden zijn

  • 3e spoor re-integratiebegeleiding is begeleiding naar ander werk bij een andere werkgever voor werknemers na het 2e ziektejaar. Dit kan aan de orde zijn als je werkgever zogeheten “Eigen risicodrager” is en wel re-integratieplichtig blijft na het 2e ziektejaar.

Bennu Serin biedt begeleiding op maat, aangepast aan jouw situatie. Samen met jou stellen we een plan van aanpak op om te zorgen dat je zo snel als mogelijk weer lekker aan het werk bent in werk wat past bij jou en je situatie.

Met onze begeleiding wordt je ook een nieuw perspectief geboden. Bennu Serin is gespecialiseerd in eerste, tweede en derde spoor re-integratie, voor alle functies op alle opleidingsniveaus. Onze gespecialiseerde re-integratieprofessionals bieden individueel maatwerk, waarin wordt uitgegaan van je mógelijkheden in plaats van je beperkingen. Wij helpen je passend werk binnen of buiten het bedrijf te zoeken én te vinden.

Het doel van een 2e  of 3e spoortraject is het vinden van ander, passend, werk bij een andere werkgever. Of dit doel gerealiseerd kan worden is afhankelijk van de ontwikkelingen in het traject, in samenhang met je belastbaarheid (zowel inhoudelijk als qua uren). Bij aanvang van een traject kan nog niet ingeschat worden of ander betaald werk realistisch is voordat einde wachttijd bereikt wordt. In dat geval zal het begrip “resultaat” mogelijk anders moeten worden gelezen en zullen andere vormen van resultaat zoals begeleiding naar beëindiging dienstverband, een sociale begeleiding richting WIA, of het verzorgen van een compleet re-integratie dossier ten behoeve van de WIA aanvraag, als vormen van resultaat worden aangemerkt. Als re-integratie binnen de eigen functie en binnen het eigen bedrijf niet mogelijk zijn, hebben de meeste werknemers moeite om hun dienstverband bij de huidige werkgever los te laten. Er is sprake van ‘verlies van zekerheid’ welke ook verwerkt dient te worden. Aandacht hiervoor is altijd een vast onderdeel binnen onze trajecten.

Waar nodig en gewenst is er de mogelijkheid tot het bieden van een second opinion of de inzet van specialisten ter bevordering van herstel, zoals fysiotherapeuten of psychologen/psychiaters.

Neem contact op voor meer informatie en/of een offerte op maat.