Onder de noemer Onbeperkt aan het werk heeft Bennu Serin leerwerktrajecten ontwikkeld voor en in samenwerking met verschillende branches, speciaal voor de participatie-/wajong doelgroep. Deze jongeren en jongvolwassenen worden opgeleid binnen onze eigen Bennu Serin school, waar op maat onderwijs wordt gegeven,  in de vorm van “leren door doen” in samenwerking met onze onderwijspartners. Scholing, ontwikkeling, werken, begeleiding en bemiddeling naar werk in 1 traject. De scholing leidt toe naar branchediploma’s en/of diploma’s op mbo-1 en mbo-2 niveau.

Jobcoaching

Een jobcoach begeleidt op de werkvloer een werknemer met een langdurige ziekte of handicap. Dit kan een interne jobcoach of een externe jobcoach zijn. Een interne jobcoach  is een subsidieregeling voor werkgevers. Met deze subsidie regelt de werkgever een jobcoach voor zijn werknemer. Deze jobcoach hoeft niet gecertificeerd te zijn. Het kan ook een collega op de werkvloer zijn die hier een speciale training voor volgde. Als werkgever zorgt u voor een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en regelt u begeleiding op de werkvloer. De jobcoach is vervolgens de schakel tussen werkgever en werknemer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar voor wanneer er een probleem ontstaat of er nog onduidelijkheden zijn.

Een externe jobcoach is een voorziening die de werknemer zelf kan aanvragen. Deze externe jobcoach werkt voor een erkende jobcoachorganisatie en legt verantwoording af aan UWV. Bennu Serin heeft een 100% dochterbedrijf die de jobcoaching uitvoert en erkend is door UWV: Serin Werkkracht Jobcoaching