Bennu Serin werkt vanuit 5 labels:

Bennu Serin Ontwikkelt

Bennu Serin ontwikkelt en begeleidt mensen in hun loopbaan om het maximale uit zichzelf te halen. Bennu Serin werkt uitsluitend met ervaren loopbaan- en re-integratiecoaches, die op de hoogte zijn van de laatste product- en marktontwikkelingen.

Groei ontstaat door anders te kijken naar de dingen. Om vooruit te komen moeten we de dingen opnieuw rangschikken. Om vooruit te komen moeten we op nieuwe manieren leren.

Bennu Serin werkt met partners samen, waarmee het alle loopbaan- en ontwikkelingsinstrumenten kan bieden, van interventies tot opleidingsoplossingen.

Zorgen voor en gemeenschappelijk belang vormen de basis van vertrouwen. Individuen vertrouwen hun eigen oordeel én dat van anderen. Waardering en gezamenlijke doelen zijn de fundamenten voor vertrouwen. De kracht van individuen die samenwerken is enorm waardevol.

Bennu Serin Bemiddelt

Bennu Serin is arbeidsbemiddelaar en loopbaanontwikkelaar pur sang en beschikt over een gespecialiseerd arbeidsbemiddelingscentrum dat continu kandidaten vanuit hun kracht en expertise bemiddelt naar een voor hen geschikte baan. Het Bennu Serin arbeidsbemiddelinsgcentrum maakt gebruik van innovatieve web-based instrumenten, waarmee arbeidsmarktmogelijkheden voor onze doelgroep(en) real time in kaart worden gebracht. Dit combineert Bennu Serin met haar bestaande werkgeversnetwerk, waardoor een krachtige symbiose ontstaat.

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft Bennu Serin een gespecialiseerd onderdeel opgericht (Bennu Serin Participatie), waar mensen naar werk worden bemiddeld via het principe van “werkgeverschap als re-integratie-instrument”.  Bennu Serin-instrumenten in zoals leerwerkmogelijkheden, payrolling en uiteraard het uitzend- en detacheringsinstrument. Daarnaast bemiddelt Bennu Serin Participatie in het Sociale Domein door ter beschikkingstelling van specialisten uit de totale participatieketen. Verder wordt – indien noodzakelijk, gewenst en/of relevant – jobcoaching geleverd middels Serin Werkkracht Jobcoaching.

Ambitie zonder actie is nutteloos. Denk over grote ideeën en de wereld gaat aan je voorbij. Het nemen van actie komt aan op inzicht in de risico’s. En de bereidheid om die risico’s te nemen die nodig zijn om ambities waar te maken.

Bennu Serin Participeert

‘Wij ontzorgen betrokken en gemotiveerde werkgevers volledig en kosteneffectief bij het voldoen aan de verplichtingen van de Participatie- en Quotumwet. Dit vullen wij in door het in dienst nemen van mensen uit de doelgroep, het verzorgen van de bureaucratische rompslomp (subsidies, loonwaarde, e.d.) en het u laten kennen van de vele mogelijkheden die Wajongeren of langdurig werklozen voor uw organisatie heeft.

Voor alle duidelijkheid: ingeleend personeel uit de participatiedoelgroep via uitzending en detachering telt mee voor de Quotumwet.

Echte ambitie zit in het dóen. Ambitie is meer dan weten wat je wil en wat je kan. Het is begrijpen waarom we doen wat we doen. Ambitie hebben en volharden.

Bennu Serin Zorgt

Bennu Serin adviseert en begeleidt mensen met een zorgbehoefte vanuit een total-life-concept. Met als doelstelling dat die mensen hun leven kunnen leiden zoals zij dat graag willen binnen de mogelijkheden die ze hebben. Bennu Serin adviseert in, begeleidt bij en organiseert voor mensen de totstandkoming van hun (levens)doelen met ondersteuning vanuit wet- en regelgeving binnen de wereld van zorg en welzijn.

Onze toegevoegde waarde: méér bereiken.

Het gaat over leven. Doen wat je moet doen, op het juiste moment. Het gaat over intensief leven door persoonlijke en professionele prestaties. Het gaat over alles kunnen geven in je leven. Het gaat om het vinden van jouw ideale combinatie.

Het gaat om de reis, niet de bestemming. Het gaat over genieten van de verschillende tussenstations op je levensreis, zowel professioneel als persoonlijk. Het gaat over de realiteit van meerdere bestemmingen en niet die ene bestemming. Het gaat over niets te hoeven missen.

Het gaat over geven, nemen en groeiende wijsheid. Het gaat over het delen met anderen van je ideeën, ervaring en motivatie. Het is meer dan kennis alleen, het is collectieve wijsheid. Het draagt bij aan je gehele leven.