Bennu Serin werkt in opdracht van UWV, landelijke overheid, provincies en gemeenten.

Bennu Serin ondersteunt de overheid in haar rol als werkgever bij de coördinatie en uitvoering van bijzondere of specialistische taken binnen de hr-afdeling. Meer informatie hierover vindt u onder het tabblad “Werkgever”

Bennu Serin ondersteunt overheden bij de uitvoering van hun taken binnen het Sociale Domein en bij Maatschappelijke Ondersteuning. Wij bewegen ons in het gehele speelveld van de ontwikkeling van mensen over de gehele participatieladder. Binnen aanbestedingen op de diensten die ú wenst, maar ook in Publiek Private Samenwerkingen in projectmatige zin.

Bennu Serin ontwikkelt en bemiddelt mensen (op weg) naar werk én welbevinden. Innovatief, resultaatgericht, focus op duurzame inzetbaarheid, wij hebben een open en professionele cultuur. Wij zijn initiator van Onbeperkt aan het Werk projecten. Partner bij ontwikkeling maat(leer)werkopleidingen. Wij hebben convenanten met diverse branche-organisaties. Wij hebben een eigen uitzend/detacheringsbureau voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (Bennu Serin Participatie).

Méér weten over onze mogelijkheden? Neem contact op voor meer informatie.