Bezuinigingen in het sociaal-maatschappelijke bestel (Participatiewet, WMO) leiden ertoe dat jongeren (en volwassenen) met een beperking minder begeleid worden op de arbeidsmarkt. De decentralisaties binnen het sociale domein treffen de kwetsbare groep jongeren in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO-entree. Het risico dat kwetsbare jongeren slachtoffer worden van de ingezette veranderingen ligt daarmee op de loer, waarbij een steeds groter beroep wordt gedaan op zelfstandigheid en eigen kracht.

Nieuwe instrumenten zijn daarom nodig om hen kansen te bieden voor die nieuwe toekomst. Een van de speerpunten is het nieuwe label Bennu Serin Participatie.

Om onze doelen te bereiken, zetten we naast coaching en begeleiding ook personeelsdiensten, zoals payrolling en/of uitzending en detachering, in om onze kandidaten te plaatsen bij bedrijven en instellingen. Wij noemen dat ook wel: werkgeverschap als re-integratie-instrument. Met onze jarenlange ervaring met arbeidsre-integratie, coachings-, loopbaan- en personeelsdiensten en met onze betrokken professionals maken wij het verschil.

Bennu Serin Participatie is actief op de markt van arbeidsre-integratie van (langdurig) werklozen en licht arbeidsbeperkten. Doel is op ‘individueel niveau’ op betrokken en professionele wijze kandidaten uit de zogenoemde ‘participatiedoelgroep’ te bemiddelen naar duurzaam werk, maar ook hun integratie in werk te ondersteunen en de kwaliteiten van kandidaten gebruikt te zien worden. Bennu Serin gaat uit van ieders mogelijkheden, ongeacht achtergrond. Accenten liggen op respect voor het individu, maatwerk, kwaliteit, klanttevredenheid en goede plaatsingsresultaten.

Bennu Serin: vernieuwend in werk.

Neem contact op voor meer informatie.