Als vast is komen te staan – middels arbeidsmedisch en -deskundig onderzoek – dat terugkeer in eigen werk voor de arbeidsongeschikte cliënt niet mogelijk is, maar er wel sprake is van benutbare mogelijkheden, ondersteunt Bennu Serin de terugkeer naar ander, passend, werk.

Met ons team van professionals ondersteunen wij tijdens het gehele re-integratieproces van de verzuimende zieke cliënten.Met onze begeleiding wordt de cliënt een nieuw perspectief geboden. Bennu Serin is gespecialiseerd in re-integratie bij ziekte of (blijvende) arbeidsongeschiktheid, voor alle functies op alle opleidingsniveaus. Onze gespecialiseerde re-integratieprofessionals bieden individueel maatwerk, waarin wordt uitgegaan van de mógelijkheden van uw cliënt in plaats van de beperkingen. Onze re-integratieaanpak geeft uw cliënt de aandacht die hij/zij verdient. Wij helpen hem of haar passend werk te zoeken én te vinden. Of – als de kandidaat nog niet werkfit is – leiden wij toe tot re-integratie en/of scholing.

Als re-integratie binnen de eigen functie niet mogelijk is, hebben de meeste cliënten daar moeite mee. Er is sprake van ‘verlies van zekerheid’ welke ook verwerkt dient te worden. Dit is altijd een vast onderdeel binnen onze trajecten.

Welke diensten kan Bennu Serin u bieden bij verzuimbegeleiding?

  • Fysiotherapeutische interventies
  • Psychologische interventies
  • Versterking werknemersvaardigheden
  • Verbetering persoonlijke effectiviteit
  • In beeld brengen arbeidsmarktpositie
  • Bemiddeling naar werk
  • Bemiddeling naar zelfstandig ondernemerschap

T.b.v. onze trajecten zetten wij meerdere mogelijke vormen van instrumenten en methodieken in: beroepskeuzetests, competentietests, arbeidsassesment en loopbaanoriëntatie en relevante arbeidsmarktinformatie; (arbeidspsychologische) coaching; Cognitieve technieken gebaseerd op ACT, RET. In te zetten testen van IXLY, SIMA, TMA, Coachingtechnieken: Co-active coaching, Appreciative Inquiry, Motivational Interviewing, e.v.  Ervaring in volle breedte ZW/AG/Wajong, werkenden/WW (we doen ook 1e, 2e, 3e spoor). Veel ervaring/ toegevoegde waarde: cliënten met psychische/psychiatrische problematiek; Stress, burn-out, stoornissen in het autistisch spectrum, borderliners, bipolariteit, NAH, e.v. Ook voor hoger opgeleiden. Daarnaast reumatische aandoeningen (door speciale reumatrajecten) en overige chronische ziekten. Wij bedienen alle sectoren, maar hebben veel kennis van/ervaring met: Bouw, Techniek, IT, Zorg en Welzijn, Onderwijs, Overheid, Facilitair, Horeca en Sport.

Bennu Serin ontwikkelt en bemiddelt mensen naar werk én welbevinden