Onder de noemer Onbeperkt aan het werk heeft Bennu Serin leerwerktrajecten ontwikkeld voor en in samenwerking met verschillende branches, speciaal voor de participatie-/wajong doelgroep. Jongeren en jongvolwassenen worden opgeleid binnen onze eigen Bennu Serin school, waar op maat onderwijs wordt gegeven,  in de vorm van “leren door doen” in samenwerking met onze onderwijspartners. Scholing, ontwikkeling, werken, begeleiding en bemiddeling naar werk in één traject. De scholing leidt toe naar branchediploma’s en/of diploma’s op mbo-1 en mbo-2 niveau. Binnen deze projecten wordt nauw samengewerkt met UWV en gemeenten.

Bennu Serin heeft inmiddels leerwerktrajecten ontwikkeld voor verschillende branches:

Horeca
Facilitair en schoonmaak
Groen
Logistiek
Retail
Food
Zorg
ICT

Nog niet alle projecten kunnen in het hele land worden aangeboden. Dit is afhankelijk van de lokale behoefte van werkgevers, UWV en gemeenten. Neem contact op voor meer informatie.

Lees meer over ons leerwerktraject Onbeperkt aan het werk