Het traject start met een intake die tot doel heeft kennis te maken, vertrouwen (wederzijds) te winnen, en de vraagstelling en doelen van het traject duidelijk vast te stellen. Door een heldere uitleg over de af te nemen analyses/testen ten aanzien van wát we gaan doen, wannéér we dat gaan doen, hóe we dat gaan doen en waaróm vindt er een goede voorbereiding plaats op de af te nemen analyses. Het gaat immers om jou en om wat er jou past, waar jij blij van gaat worden. Bennu Serin maakt voor loopbaanonderzoeken gebruik van de TMA-methode en van Talentscans.

Talent Motivatie Analyse (TMA-) Methode

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse jou centraal en op de troon die je past.  De TMA-talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA-talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en re-integratievraagstukken.

Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA Competenties.

De TMA Talentenanalyse is uit te breiden met verschillende aanvullende analyses:

  • Capaciteitenanalyse
  • Beroepen en Activiteiten Interesse Analyse
  • Career Advisor

Talentscan

Talentscans worden veel toegepast als instrument voor studie-/beroepskeuze. Voor kandidaten zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt of met een wisselend werkervaringsbeeld. Een Talentscan kan ook ingezet worden aanvullend aan TMA, als je gericht wilt weten op welk niveau je leerbaar bent en welke concrete studie de beste match met jou  heeft door de onderwijskwalificaties te koppelen aan jou. Het gaat dus om niveau, richting en competenties. Intake is geschikt voor kandidaten op alle niveaus.

Talentscan is gebaseerd op moderne inzichten uit de ontwikkelingspsychologie. We gaan ervan uit dat iemand meer is dan het resultaat van wat geleerd is. De Talentscan is gebaseerd op diverse theorieën voor capaciteiten, persoonlijkheid, begeleidingsstijlen en leerstijlen.

Na afloop van de analyses/testen wordt er een rapportage opgesteld. In de nabespreking worden de resultaten met je besproken en krijg je de bijbehorende rapportage.

De gesprekken en rapportage(s) helpen je een start te geven aan een nieuwe koers in je loopbaan: jouw koers.