Loopbaandiensten gaan over groei, ontwikkeling en richting bepalen.

Bennu Serin Loopbaan weet hoe belangrijk een loopbaan is voor uw werknemer. En voor u als werkgever. Bennu Serin ondersteunt  bij de ontwikkeling van de loopbaan van uw werknemer en geeft  inzicht in  eigen kwaliteiten en talenten zodat vervolgstappen en beslissingen in de loopbaan gemakkelijker genomen kunnen worden. Tijdens het traject word uw medewerker ondersteund door ervaren & gecertificeerde loopbaanbegeleiders.

Voor alle loopbaanvraagstukken heeft Bennu Serin oplossingen ontwikkeld in de vorm van specifieke testen en scans. Hiermee realiseren wij een optimale fit tussen werknemer en werkgever. Bennu Serin maakt o.a. gebruik van de TMA-methode. Bennu Serin is TMA-gecertificeerd.

De TMA methode gelooft dat mensen het best functioneren en het meest betrokken zijn, als ze werk doen dat dicht bij hun drijfveren en talenten ligt. Sterker nog, als mensen weten wat hen drijft en waar de eigen talenten liggen, snappen ze direct waarom ze gelukkig of ongelukkig zijn in hun werk. Mensen snappen meestal ook de relatie tussen hun arbeidsproductiviteit en effectief functioneren enerzijds en de eigen drijfveren en talenten anderzijds.

In de praktijk kun je zelfs zien dat mensen met kennis van de eigen drijfveren/talenten arbeidsmobieler zijn. Ze bewegen sneller naar andere arbeid als het werk niet meer past bij de personal drives. Dat is de inspirerende kracht van zelfinzicht in drijfveren/talenten in combinatie met het menselijke verlangen naar zinvol en passend werk. Vanuit de TMA filosofie is dat voor werknemers en werkgevers goed nieuws, omdat het zelfinzicht in drijfveren/talenten een bijdrage levert aan het verhogen van de toegevoegde waarde van mens & organisatie en het geluk van mensen.

TMA heeft een full service benadering die recht doet aan de verschillende aspecten van mens en organisatie. TMA methode kent de volgende functionaliteiten:
– Functie- en competentieprofielen maken (inclusief compleet competentiemodel).
– Talentenanalyses uitvoeren.
– Competentieniveau meten via 360/90/0 graden feedbackanalyses.
– Matchen (koppelt talenten en het vaardigheidsniveau aan competentieprofielen).
– Competenties ontwikkelen (coachtips voor leidinggevenden en ontwikkeltips voor kandidaten).
– Mobiliteitsinstrumenten

Bennu Serin biedt een breed scala aan loopbaandiensten:

 • Loopbaancoaching en -ontwikkeling
 • Studie- en beroepskeuze (carriere advies)
 • Assesments op maat afhankelijk van vraagstelling
  • Trainingen op gebied van persoonlijke ontwikkeling:
 • Sollicitatietrainingen
 • Netwerktrainingen
 • Persoonlijke presentatie
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Faalangstraining
 • Assertiviteitstraining
 • Conflicthantering
 • Omgaan met geld
 • Zelfmanagement
 • Werknemersvaardigheden
 • Sociale vaardigheden
 • Opvoedingsondersteuning