Voor de uitvoering van interne of externe jobcoaching heeft Bennu Serin vorig jaar haar dochter Serin Werkkracht Jobcoaching overgenomen.

Een jobcoach begeleidt op de werkvloer een werknemer met een langdurige ziekte of handicap. Dit kan een interne jobcoach of een externe jobcoach zijn.

Wat is een interne jobcoach?

Dit is een subsidieregeling voor werkgevers. Met deze subsidie regelt u een jobcoach voor uw werknemer. Deze jobcoach hoeft niet gecertificeerd te zijn. Het kan ook een collega op de werkvloer zijn die hier een speciale training voor volgde.

Als werkgever zorgt u voor een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en regelt u begeleiding op de werkvloer. De jobcoach is vervolgens de schakel tussen werkgever en werknemer.

Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar voor wanneer er een probleem ontstaat of er nog onduidelijkheden zijn.

Wat is een externe jobcoach?

Dit is een voorziening die de werknemer zelf kan aanvragen. De externe jobcoach werkt voor een erkende jobcoachorganisatie, zoals Serin Werkkracht Jobcoaching en legt verantwoording af aan UWV.

Wilt u meer weten over jobcoaching of over de voordelen voor u als werkgever bij het in dienst nemen van een medewerker met afstand tot de arbeidsmarkt? Neem contact met ons op.