In het najaar van 2014 is gestart met activiteiten te ontplooien die gericht zijn op leerwerktrajecten die tot doel hebben om jongeren en jongvolwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar duurzame en betaalde arbeid. Met de eigen doorontwikkelde methodiek leren/werken heeft Bennu Serin het afgelopen jaar ervaring opgedaan en successen geboekt in het begeleiden en opleiden van jongeren, jongvolwassenen met een arbeidsbeperking (of grote afstand tot de arbeidsmarkt) naar passende banen. Zowel het plaatsingspercentage als het slagingspercentage voor de doelgroep liggen uitzonderlijk hoog. Bennu Serin bewaakt en coördineert deze projecten en zoekt per situatie hierbij samenwerkingspartners. Deze projecten worden uitgevoerd onder de titel Onbeperkt aan het werk.

Wij hebben ons in 2016 in eerste instantie gericht op Onbeperkt aan het werk in de horeca. Met het project Dreams zijn de eerste successen geboekt. Hier worden jongeren klaar gestoomd tot kok of gastheer/-vrouw op mbo niveau 1 en 2 en ontwikkeld tot waardevol horecamedewerker in de arbeidsmarkt.

Bennu Serin garandeert een gedegen begeleiding en monitoring van de bewuste jongeren. De jongeren worden in hun kracht gezet door gerichte opleiding en werk (baangarantie) te bieden. De jongeren worden daardoor sterker gepositioneerd bij werkgevers.

Branches waarvoor Bennu Serin al leerwerktrajecten heeft ontwikkeld:

  • Horeca
  • Facilitair en schoonmaak
  • Groen
  • Logistiek
  • Retail
  • Food
  • Zorg
  • ICT

 

Wilt u meer weten over het project Dreams of bent u geïnteresseerd in een soortgelijk project voor uw eigen branche? Neem contact voor nadere oriëntatie.