Re-integratie gaat over mee blijven doen, terugkeren naar of doorgaan met werk. Vanuit een situatie van ziekte, arbeidsongeschiktheid, na letselschade. Bennu Serin helpt.

Wij geloven dat werk de mens gezond en krachtiger maakt. Wij willen de mens in beweging laten komen op weg naar (ander) werk. Ook geloven wij dat organisaties gebaat zijn bij die gezonde en krachtige mensen. Al onze medewerkers en processen zijn daarop gericht. Wij werken innovatief en deskundig rond de mens, zijn werk en zijn plaats in de maatschappij en dragen daarmee bij aan een verbetering van de duurzame inzetbaarheid.

Bij aanvang van een re-integratietraject vindt er een uitvoerige, diagnostische intake plaats. Hierbij werken wij met een team van onafhankelijke deskundigen uit verschillende vakgebieden (artsen, psychologen, fysiotherapeuten, coaches, arbeidsdeskundigen, arbeidsmarktdeskundigen en loopbaanadviseurs). Uit deze intake komt een re-integratieadvies voort. Dit advies vormt de basis voor een traject naar een nieuwe, passende functie. Die we graag samen realiseren.

Een werknemer die door een gebeurtenis of ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is, arbeidsongeschikt is geraakt, heeft te maken met verplichtingen die afkomstig zijn uit verschillende rechtsgebieden. Op grond van het arbeids- en socialezekerheidsrecht dient hij re-integratieverplichtingen na te leven. Op grond van de schadebeperkingsplicht uit het aansprakelijkheidsrecht dient hij zijn arbeidsvermogensschade te beperken, voor zover dit redelijkerwijs van hem gevergd kan worden.

Voor een werkgever is het zaak eerst binnen de eigen organisatie nieuw werk te vinden dat past bij de veranderde capaciteiten van de werknemer. Lukt dat niet, dan zal er buiten de organisatie gezocht moeten worden. Voor zowel de werknemer als de werkgever of de verzekeraar is het belangrijk dat hij of zij snel weer aan de slag kan.

Letselschade kan de werksituatie veranderen en de werknemer moet op zoek naar werk dat past bij de nieuwe omstandigheden. Dat kan al tijdens een eventuele revalidatie beginnen.
Wij werken in opdracht van de werkgever, een arbodienst, de verzekeraar en/of een letselschadeadvocaat. We worden graag zo vroeg mogelijk ingezet bij de begeleiding naar nieuw werk. Op die manier kunnen we de overgang zo snel en prettig mogelijk maken.

Herstelgerichte dienstverlening is in de letselschadebranche een actueel onderwerp. Het komt in de eerste plaats tegemoet aan het slachtoffer dat gebaat is bij (arbeids)participatie en resocialisatie. Daarnaast is het inzetten op herstel vaak ook veel goedkoper dan het uitkeren van schade.

Neem contact op voor meer informatie.