Lifecoaching gaat uit van drie vragen; Wie ben ik? Wat wil ik? en Wat kan ik? Om antwoorden te vinden op deze vragen is bewustwording en zelfkennis van groot belang.

Met de cliënt als uitgangspunt kijken we naar zijn/haar situatie in het hier in nu op alle levensgebieden. En naar zijn/haar waardering daarvoor. En naar de door de cliënt gewenste situatie. Samen stippelen we een pad uit hoe de gewenste doelen bereikt kunnen worden. En welke hulp hij/zij daarbij wil. Afhankelijk van de behoefte kunnen we ook bij de realisatie ondersteunen.

Neem contact op voor meer informatie.